Spilleregler

Spilleregler

Fælles spilleregler for alle trænere, ledere, forældre og spillere i IC Gentofte


Forord

Vi ønsker i IC Gentofte at fastholde og udvikle vores sunde foreningskultur, samt at skabe et udviklende, resultatskabende og sjovt ishockeymiljø. For at dette skal kunne lade sig gøre, har vi i trænergruppen og bestyrelsen udarbejdet et sæt fælles spilleregler for alle trænere, ledere, forældre og spillere i ICG.


Fairplay

I IC Gentofte ønsker vi at fremme fair-play. Det gælder både spillere, forældre og trænere/ledere. Vi skal udvise fair-play over for såvel modstandere som dommere. Vi råber og tilsviner ikke vore modstandere – uden modstandere ville der jo ikke være nogen sport! Giv også dommeren en chance. Han gør faktisk sit bedste! Husk: Vi er dybt afhængige af, at der er nogen, som vil dømme vores kampe.


Ledere og trænere

Det er alle ledere og træneres ret og pligt at slå ned på usportslig optræden af enhver karakter – både på og uden for banen. Trænere og lederes anvisninger skal naturligvis altid følges.


Bøder

Vi ønsker i IC Gentofte, at der skal være konsekvens bag vore holdninger. Spillerne betaler derfor selv for bøder som følge af matchstraf (500 kr.). Træneren kan dog indstille til bestyrelsen, som kan give dispensation, såfremt det skønnes at dommeren har begået en klar fejl.


Forældre

Forældre er en vigtig ressource for IC Gentofte. Vi forventer, at forældre – i det omfang de har ressourcer til det – kommer i hallen og bidrager til at holdet kan fungere optimalt på og uden for isen. Det kan fx være ved at køre spillerne til udekampe, skaffe sponsorer til holdet/klubben, vaske trøjer, lave te/sportsdrik til pauserne eller varetage kampuret/udvisningsboksen i forbindelse med kampe m.v.


Træning

Det er altid træneren, som styrer træning og kamp og sætter holdet i IC Gentofte. Træneren har ret til ikke at udtage spillere til kamp eller til at sætte spillere på bænken, hvis træneren vurderer, at de fx ikke har passet deres træning.


Omklædning

For at få en så effektiv træning som muligt, er omklædningsrum og spillerboks forældrefri zone – såvel under træning som kampe. Forældre er meget velkomne til at opholde sig på tilskuerpladserne, på gangen og i klubrummet. Dog må forældre til børn på U7, U9 og U11 naturligvis gerne hjælpe børnene med at få udstyr af og på før, under og efter træning og kampe. Vi vil desuden opfordre til, at man opholder sig andre steder end i området mellem udskiftningsboksene, da det dels kan forstyrre træningen, dels kan det være farligt


Mobning

Mobning er selvfølgelig bandlyst i IC Gentofte. Vi forventer, at alle spillere, ledere, trænere og forældre medvirker til at stoppe enhver form for mobning – også selvom det "kun er drillerier".


Rammerne

Vi ønsker nogle gode rammer at færdes i – både i Gentofte Skøjtehal, på udebane og på vej til og fra kampe. Enhver form for hærværk og vandalisme kan derfor medføre øjeblikkelig bortvisning fra hallen, erstatningskrav og eksklusion fra klubben.


Rygning

Husk: Der er røgforbud i skøjtehallen inkl. forhallen.


Formålet

Det er afgørende, at vi har det sjovt, når vi kommer i klubben. Spillereglerne skal medvirke til at vores klub bliver endnu bedre at være i – såvel sportsligt og socialt.