Bestyrelsen

Formand
File
Søren Øverup
40 10 44 42
Næstformand
CF
Camilla Foss
26 25 30 84
Kasserer
VM
Vibeke Mayland Madsen
25 79 17 10
Bestyrelsesmedlem
RS
Rikke Skjøth
Isdiscoansvarlig
22 41 50 78
LH
Lars Broksø Holst
26 74 54 57
File
Jesper Bech
60 51 23 18
JG
Jesper Geisler
51 23 23 23
File
Thomas G. Rasmussen
53 39 31 81
File
Søren Bilde
26 14 30 20
Suppleant