Klubnyheder

​ INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

1. juli 2020, 10.19


Medlemmerne i Gentofte Stars indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes på Gentofte Stadion rum 27

Torsdag den 2. Juli 2020 kl.18.00

Jf. klubbens vedtægter med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning for den afsluttede sæson

  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab

  4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

  5. Bestyrelsens forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår

  6. Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr for for sent indbetalt kontingent i den efterfølgende kontingentperiode

  7. Valg af bestyrelse

  8. valg af 2 revisorer

  9. Valg af en eller to suppleanter til bestyrelsen

  10. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden Generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til klubben på info@gentoftestars.dk

med kopi til klubbens formand på formand@gentoftestars.dk. 

På vegne af Bestyrelsen

Gentofte Stars

Lars Hummelmose

§ 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Følgende personer er på valg:  Lars Hummelmose og Rikke Skjødt – Lars og Rikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars og Rikke. 

Gentofte, den 11. juni 2020

Bestyrelsen

Klubnyheder