Klubnyheder

Nyhedsbrev fra din bestyrelse samt STARS-TRÅDEN

31. oktober 2019, 11.15

STARS-TRÅDENGentofte Stars NYT

Sæsonen er godt i gang, der sker mange nye og spændende ting i din klub, derfor denne opdatering fra bestyrelsen.

Nye medarbejdere Gentofte Stars kan byde velkommen til en række nye medarbejdere. Først og fremmest er vi stolte af at kunne byde Jesper Duus velkommen som klubchef. Jesper er en af de meste anerkendte ishockeypersonligheder i dansk ishockey. Han har en lang karriere bag sig som ishockeyspiller på højeste plan, været cheftræner og sportschef i Rødovre. De seneste par år har Jesper været ansat i DIU. Dette kombineret med en cand.merc. jur. og senest en projektlederuddannelse, gør at Jesper har den perfekte forudsætning for jobbet som klubchef. Udover jobbet som klubchef, er Jesper assisterende træner til Per Holten Møller, på klubbens 1. div hold. Jesper er ligeledes ansat i Gentofte Stars Elite, hvor en række sponsorer arbejder på at få Gentofte Stars Elite klar til næste sæson. Jespers opgaver spænder vidt, men først og fremmest skal han være med til at sikre at den nye udvalgsstruktur kommer til at fungere, så vi får en bredere forankring af opgaverne i klubben og dermed sikrer en kontinuerlig udvikling af vores tilbud.

Gentofte Stars, og aktiviteterne omkring klubben, er vokset meget de seneste par år, og dermed vokser den administrative byrde. Derfor har vi indledt et administrativt samarbejde med basketball klubben SISU, hvor vi i fællesskab har ansat Rikke Hallengren som økonomi- og administrations-medarbejder. Rikke kommer fra en stilling i Skovshoved Sejlklub. Rikke får kontor på 1. sal i Gentofte hallen, og I vil kunne træffe Rikke på kontoret hver onsdag fra kl. 10-18.

Klubben står som bekendt for udlejning af skøjter i hverdagene til børnehaver, skoler og andre som har lyst til at skøjte i offentlig istid. Til at varetage skøjteudlejning og indkøb til kiosk og automater, samt opfyldning af disse, har vi ansat Nicoline Krogh Nielsen, og endelig har vi ansat Anna Øverup til at stå for skøjteudlejning torsdag aften, samt holde kiosken åben lørdag og søndag eftermiddag – en løsning som reducerer antallet af forældrevagter.

'Stjerne-tråden' Karsten Arvidsen har ved sin tiltrædelse for syv år siden udarbejdet ”Den Røde Tråd”, som er den træningsstrategi klubbens trænere anvender. Jesper og Karsten har med udgangspunkt i Den Røde Tråd nu udarbejdet Stjerne-tråden, som kommunikerer til forældre og andre i klubben, hvad der forventes af deres børn på de forskellige hold. Den indeholder, udover klubbens strategi, generel information, vigtige pointer som vi lever- og stræber efter, information om de enkelte hold per årgang, og information om forældrerollen - Stjerne-tråden findes via dette link på klubbens hjemmeside, og trænerne har modtaget nogle eksemplarer i trykt form, så det vil være muligt at modtage et eksemplar. Stjerne-tråden er ikke en fasttømret sandhed, men skal ses som et dynamisk værktøj, der løbende kan justeres. Bestyrelsen håber at I finder den nyttig, og at den bliver et værktøj som skaber større forståelse for forventningerne til klubben, trænere, børn og ikke mindst forældre.

Isdisco i TV2 Nyhederne Sidste sæson sluttede af med et brag af en Isdisco succes. Fra januar til marts var der stort set udsolgt, og denne succes er fortsat i den nye Isdisco-sæson som startede ultimo september. De første tre lørdage i oktober har der været udsolgt, og mange er desværre blevet afvist. Det betyder at vi har ca. 700 unge inden til et alkoholfrit tilbud hver lørdag aften. Succesen har været omtalt, både i Weekendavisen, og senest var TV2 19-Nyhederne på besøg, som der søndag den 29. september kom et næsten 10 minutter langt indslag om. Indslaget var skarpt rettet med fokus på tilbud til unge UDEN alkohol - en kode som 'vi' har knækket i Gentofte.

Den store succes kræver mange frivillige kræfter og derfor sætter vi stor pris på at alle de frivillige som stiller op hver lørdag aften. Der skal især lyde en stor tak til de tre som står dernede minimum hver tredje lørdag – Rikke Skøjth, Camilla Ebberup og Gitte Øverup. Husk også, den store frivillige indsats gør, at klubben i år har haft en god økonomi, og vi kan tillade os at udbetale ekstra støtte til holdene – både i form af direkte holdstøtte, og ekstra tilskud til de hold som deltager i puljeturneringer og mesterskaber vest for Storebælt.

Morgentræning har rekorddeltagelse Der er i år rekord mange deltagere på klubbens morgentræning. Vores sportschef Karsten Arvidsen forestår træningen af de ca. 30 deltagere fra U11, U13 og U15 hver tirsdag og torsdag morgen fra kl. 6.30 – 7.20. Dette kombineret med den daglige træning på holdene, er stærkt medvirkende til at udvikle børnenes potentiale, og er samtidig med til at give et godt sammenhold på tværs af holdene.

Udsolgt til Camp i efterårsferien Det er glædeligt, at der igen har været udsolgt på klubbens Camp som netop er afviklet i efterårsferien. Det var endnu en gang klubbens egne trænerkræfter der stod for Campen, anført af Karsten Arvidsen og Jesper Duus, som i samarbejde med mange af klubbens øvrige faste trænere, Jesper Andersen, Kristian Just, Frederik Milling, Bue Heeris, Jiří Guryča, Kristoffer Gleberg og Stefan Stockholm sammen udgjorde det totale 'træner-dream-team' - Så for at være sikker på en plads på næste Camp i vinterferien, skal I være hurtig ved tasterne - når denne tilmelding åbner.

StarsDag Den gamle tradition, hvor vi alle ønsker hinanden en rigtig glædelig jul gentages - Vi spiller en god gang ægte ishockey for sjov, hvor alle aldersgrupper deles ud på forskellige hold, og en god gang gløgg (til de voksne) og æbleskiver - samt en gang saftevand, kan frit afhentes i kiosken. HUSK, sæt allerede nu kryds i kalenderen den 22. december - nærmere info følger.

Nye udvalg i klubben I løbet af efteråret løbes der flere udvalg i gang for at opgaverne i klubben bliver bredere funderet og at vi dermed også kan løfte mere. Nedenfor er groft angivet formål og opgaver og hvem der deltager i de forskellige udevalg, så I ved hvem I skal tage fat i, hvis har gode idéer eller ønsker at give en hjælpende hånd.

 

Rekrutteringsudvalg

Medlemmer: Bestyrelsen: Ellora Rasmusen, Lars Hummelmose; U7 Lea Faurshou; U9 Charlotte Stølzer-Ellis; U7 træner, U9 træner

Formål: At sikre en stærk og jævn rekruttering på U7 og U9, så vi hvert år har mindst 20 1. års U11 spillere efter sommerferien.

Opgaver: Sikre den gode modtagelse af nye spillere, låneudstyr, rekrutteringsdage og rekrutteringsaktiviteter, GFO hockey, skole hockey, Aktiv Vinter mv.

Sponsorudvalg

Medlemmer: Bestyrelsen: Thomas Albrechtsen, Lars Hummelmose; U11: Jonathan Hovman; U13: Christian Ortmann; U15: Helle Neergaard; U17: Kenneth Thorøe Hasen

Formål: Sikre klubben og holdene bedre udstyr og faciliteter samt bedre økonomi

Opgaver: Træningstøj, Øvrige sponsorater, Ansøgning fonde, Aftaler leverandører mv.

Klubsupportudvalg (sport)

Medlemmer: Bestyrelsen: Jacob Wibroe, Thomas Albrechtsen og Ellora Rasmussen; U11: Christian Skæffergaard Heebøll-Nielsen; U13: Ulrika Svenning; U15: Lars Foss; U17: Tammie Jones

Formål: Understøtte alt det sportslige omkring holdet fungerer samt sikre en god og bred kommunikation af holdenes og klubbens aktiviteter.

Opgaver: Dommerkursus, kurser i gamestat, ur, holdleder mv., holdledermøde, forældrehjælp til camps, vedligehold af Klubhåndbog inkl. Starstråden, mobbepolitik, kommunikere klubbens værdier, holdledervejledning, holdkasserer vejledning, cups og stævneafvikling , campafvikling, Kommunikation: FB, hjemmeside, klubbens holdsport, nyhedsbreve, holdnyheder, branding af klubben

 Aktivitetsudvalg

Medlemmer: Bestyrelsen: Rikke Skjøth, Søren Øverup; U11: Hala Christensen; U13: Mads Molbech; U15: Hala Christensen; U17: Rasmus Steengaard

Formål: At sikre alt det praktiske i klubben fungerer med fokus på sociale aktiviteter

Opgaver: Vedligehold og rengøring af depotrum, klubrum, kontoret, kiosk mv.; forældrevagter, kiosk, merchandise, madordning; årshjul (offentlig), oprydningsdag, bytte hockeyudstyr dag, årsafslutning, Gentofte Stars dag, fastelavn/halloween , generalforsamling, sæsonafslutningsfest, holdbilleder mv

Isdisco

Medlemmer: Tre super ansvarlige: Rikke Skjøth, Camilla Ebdrup og Gitte Øverup. Øvrige: U9 Jacob Just; U11: Audur Rasmussen og Jan Dideriksen; U13: Michael Lehmann og Line Beck; U15 Flour Petersen; U17: Morten Lind

Formål: At sikre at unge tilbydes et velfungerende og alkoholfrit tilbud hver lørdag fra oktober til marts.

Faciliteter

Medlemmer: Jacob Wibroe og Søren Øverup

Formål: At sikre dialogen med Kommunen om klubbens muligheder for at udbygge, vedligeholde og forbedre faciliteterne.

Opgaver: Ombygning af klublokale, ny opvarmningshal, opdatering af vægtlokalet, skabe og skabsnøgler, indkøb af materiale og klubudstyr, omklædningsrum, dekorering/udsmykning af klublokale, gange samt omklædningsrum, alt sammen i nærmere aftale med Kommune og Sportspark.

Klubnyheder