Klubnyheder

Gentofte Stars trænerkabale og styrkelse af den sportslige ledelse - opdateret

28. april 2017, 09.28

Gentofte Stars trænerkabale og styrkelse af den sportslige ledelse

Gentofte Stars har lagt næste års trænerkabale fast, og vi ser frem til en sæson med både kendte og nye ansigter. Næste sæsons trænere ser således ud:

U7: Jeppe Ahlberg og Lars Broksø Holst

U9: Frederik Milling og Kristoffer Gleberg

U11: Jan Nielsen og Chris Hedquist

U13: Bo Lindeneg og Ole Scheffmann

U15: Kristian Just og Rasmus Steengaard

U17 + 1. div. Team: Morten Christensen, René Rübenach, Göran Karlström og Michael Sauffus

Ud over en stærk trænerkabale, styrker Gentofte Stars den sportslige ledelse ved at udnævne Kristian Just til ungdomssportschef for U9-U15 og Morten Christensen til chef for U17/1. div trænerteamet, begge med reference til sportschef Karsten Arvidsen. Det sker for at fastholde og videreudvikle den røde tråd – både for yngre og ældre ungdomsårgange i klubben. Klubben kommer derved til at trække på erfarne og kompetente træneres erfaring, og de bliver synlige i hverdagen.

Ungdomssportschef

Kristian Just kommer med en bred trænererfaring fra årgangene U9-U13, og skal virke som mentor, coach og inspiration for trænerne på disse årgange. Kristians opgave bliver at fastholde og videregive den erfaring han har oparbejdet de seneste 5 år med klubbens røde tråd. Desuden vil Kristian bidrage til, at klubben fortsætter den sportslige udvikling og har ressourcer til at tænke nye træningstiltag ind i klubbens røde tråd.

Elite-team

Morten Christensen kommer med trænererfaring fra U17 og 1. division, og Morten skal binde det nye trænerteam sammen. Morten får et trænerteam, der arbejder sammen for at udvikle den komplette ishockeyspiller, med den enkelte spiller i centrum. Elite-teamet består af følgende personer:

· Göran Karlström – spilforståelse, taktisk forståelse og spil-intelligens

· Morten Christensen – fysisk træning

· Rene Rübenach – konditionstræning og mentaltræning

· Michael Sauffus – coaching under kamp og kamp-analyse

Denne styrkelse betyder, at spillerne trænes af et team på 4 personer, der alle har til opgave at skabe de bedste rammer. Spillerne bliver vænnet til elitebelastning – både fysisk og mentalt – og udvikles fra at være junior- til senior-spiller. Teamet stimulerer spillerne med positiv opmærksomhed under stabile rammer, hvor de får samme retningslinjer på U17, U20 og 1. div. Dette tiltag udføres i samarbejde med sportschefen, der bygger bro til eliteholdet.

Gentofte Stars ønsker med dette tiltag, at bidrage til at spillere fra U17 og opefter trænes af ét team, og ikke har 3-5 forskellige trænere, der træner med forskellige mål og hensigter. Bestyrelsen ser frem til at følge spillernes udvikling under de nye rammer i samarbejde med dygtige og kompetente trænere.

Styrkelsen betyder også, at klubben kan fokusere på at styrke samarbejdet mellem de forskellige hold og trænere, samt udvikle klubbens trænere og røde tråd. Klubbens fokuserede indsats på at udvikle en sund ishockey-kultur har givet gode resultater, og med et fælles U17/1. div trænerteam bringer vi dette arbejde op i de ældste årgange.

Hilsen

Bestyrelsen

Klubnyheder