Trøjenumre

Følgende trøjenumre er reserverede i klubben:

- Når der bestilles et nummer kigger man på om en spiller på samme årgang, på årgangen over eller årgangen under har samme nummer. Er dette tilfældet, kan man som udgangspunkt ikke få dette nummer.

Reglen vedrørende trøjenumre i klubben er som følger:

- Hvis to spillere har samme nummer har den ældste spiller førsteret til nummeret

- Dog gælder at en ny spiller i klubben ikke kan komme ind og få førsteret til et nummer, selv om spilleren er ældre


Trøjenumre - Gentofte Stars